Tarawih - Surah at-Talaq verses 6 to 7
Recitation by Dr Ahmed Nagem, Egypt, Tarawih - Surah at-Talaq verses 6 to 7 at Andalus, Ramadan 2009.